X
تبلیغات
سید محمد موسوی عراقی
سید محمد موسوی عراقی
ای چرخ تورا بحق قرآن سوگند...........یک موی زین محمد من کم نکنی
ثابت ترین ترانه یک تنها

سالیانیست عشقی  را که در سینه دارم فراموش کرده ...


و من نیز تنها با خاطراتش در ناخودآگاهم زندگی میکنم


این زمانه نیز طعنه می زند که هی فلانی به او نمی رسی !!


اما نمی دانم دستانم چرا هنوز به نوشتن نامش ذوق می کند ...


 با تمام دلخوری هایم اما باز


لبخندهایش را دوست دارم


گرچه ، گاه نمک می شود بر زخمهایم


و گاه مرهم می شود بر دردهایم ...


ببینید چه کرده با من که حتی دامان "مهر"هم بوی "اردیبهشت "می دهد


چه جادوگریست ...


لبخند که می زند زندگیم "اردیبهشتی" می شود 
تــو چنــان زيبــا شــده اي ميــان شعــرهــایــم،

کــه گمــان نکنــم خــودت هــم بــدانــي

ايــن کــه داري مــي خــوانيــش،

خــودِ تــويــي . . .

میبینین چه قالب خوشگلی دارم....بعلههههه...آبیه اسمونیه


عشق واقعی وقتیه که دختر چشماشو میبنده

  

و به پسر اجازه ی بوسیدن میده
 

ولی پسر پیشونی دختر رو میبوسه وزیر لب میگه:
 

 عشق من هوس نیست 


ﻭﺭﮊﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﺁﻫﻨﮓ ﺁﺭﻣﯿﻦ 2afm :ﭘﺴﺘﺎﻣﻮ ﺩﺍﺭﯼ ...؟؟

ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﭙﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﭘﺴﺘﺎﺗﻮ ﺟﺎﯾﯽ ...

ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩﯼ ،، ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ ...

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺴﺘﻢ ﺑﻮﺩﻭ ﺭﻭ ﻫﯿﭻ ﭘﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻭﻥ ﺣﺴﯽ ...

ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺍﻭﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺖ ...

ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰﺍﺷﺘﻢ ﺭﻭ ﭘﺴﺘﺎﯼ ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ...

ﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺘﺎﻡ ﺑﺴﺘﯽ ﭼﻄﻮﺭ ﭼﺸﺎﺗﻮ ... ؟؟؟

ﻫﯿﺲ .. !!! ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻮ ﻓﻘﻂ ﻻﯾﮏ ﮐﻦ ﭘﺴﺘﺎﻣﻮ ...

ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺩﭘﺮﺳﻢ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺣﺴﻢ ...

ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺠﻤﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻢ ...

ﺩﯾﮕﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯ Like ﻭ Share ...

ﭘﺴﺘﺎﯼ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻭﻝ ...

ﯾﻪ ﺷﺐ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ... ﯾﻪ ﺷﺐ ﺍﻭﻥ ﮔﺮﻭﻩ ...

ﻫﺰﺍﺭﺗﺎ ﻓﺮﻧﺪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻣﻮﻥ ...

ﻣﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﻡ ...

ﻣﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺗﻮﺭﻭ UNF ﮐﻨﻢ ...

ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺭﻭ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﻤﻮ ، ﭘﺴﺘﺎﯼ ﺗﻮﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ...

ﭼﯿﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﭙﯽ ﮐﺎﺭﻡ ...؟

.روزی که برای اولین بارتو را خواهم بوسیدیادت باشدکارِ ناتمامی نداشته باشییادت باشدحرفهای آخرت 

رابه خودتو همه گفته باشیفکرِ برگشتنبه روزهای قبل از بوسیدنم رااز سرت بیرون کنتودر جاده ای بی 

بازگشت قدم می گذاریکه شباهتی به خیابان های شهر نداردبا تردیدبی تردیدکم می آوری...    
می ترسم باور کنم زیبایی دست های تو را 

وقتی شاپرک های کوچک را برمی دارد به موهایم می زند 


وقتی با من حرف می زند بی صدا 


بی صدا بی صدا 


می ترسم 

وقتی دست هایت 


مثل دو قایق بی قرار محاصره ام می کنند و دیگر فرقی ندارد 


به کدام سمت می گریزم؟ اگر تو را باور کنم 


مثل ماهی کوچکی در اقیانوس گم می شوم 

نمی توانم بگویم دوستت دارم! 


"فرناز خان احمدی"بزرگ ترین سوال این روزهای اطرافیانم شده ای... 

بیچاره من! هنوز می ترسم بگویم که عاشقت شده ام 

چه رسد به گفتن قصه شکستنم... 

درد نفهمیدن عشقم 

درد نپذیرفتنم 

درد شکستنم به کنار... 

کنایه ها را چه کنم؟ 

تو چه میدانی الان ساعت چند است 

تو چه میدانی با اشک از نرسیدن نوشتن چه دشوار است... 

نمیدانی... 

من می نویسم و تو در خواب بی تفاوتی خود بمان 

من می گریم و تو در عصر سنگی خود بمان 

مبادا به کوه شیشه ای دل من دل ببندی... 

دیگر نمیدانم اشک هایم را چه بگویم 

هرشب می پرسند ما تاوان کدام گناهیم 

دروغ هایم را دگر باور ندارند 

پس چرا ساکتیَ؟ 

گناه من چه بود گلم 

دل دادن به تو.....؟ 

در عصر سنگی خود بمان.

 
"کاووس رشیدی"


مرا با این بالش و این دو تا ملافه و این سه تا شکلات

روی میزت راه می‌هی؟

می‌شود وقتی می‌نویسی

دست چپت توی دست من باشد؟

اگر خوابم برد

موقع رفتن

جا نگذاری مرا روی میز!

از دلتنگیت می‌میرم.*


تو بگو

چطور به خودم و خدا

کلافه بپیچم

تا بیایی؟*حاضرم همه‌ی دنیا را 


ساکت کنم

تا تو در آغوشم آرام بخوابی.

حالا تب تنت را

ببوس روی تن من.


تا بیایی؟*


حاضرم همه‌ی دنیا را 

ساکت کنم

تا تو در آغوشم آرام بخوابی.

حالا تب تنت را

ببوس روی تن من.

*
موهام خیس خیس است.

بپیچمش به انگشت‌های تو؟

نمی‌دانم.

می‌خواهم بیایم توی بغلت.

با لباس بیایم؟

نمی‌دانم.

می‌خواهم شروع کنم به بوسیدنت.

تا همیشه؟...صبح که چشم باز کنم


موهام فرفری شده

این را می‌دانم."عباس معروفی"

خسته شدم 


از بس ادای کوه بودن را درآوردم 


می خواهم خودم باشم 


می خواهم فرو بریزم...!

 


هر شب مینشینم پای حساب و کتابم .


چند بار گفتهای دوستم داری .


چند بار دوستم داشته ای .


چند بار بارانی شدهای برای من .


چند بار باریده ای .


چند بار عارف شدی ، عاشق شدی ، شاعر شدی .


چند بار برای نبودنم مردی و زنده شدی .


چند بار از آمدنم ناامید شدی .


چند بار از رفتنم شکستی .


چند بار از دیدنم دوباره بهاری شدی .هر جور حساب میکنم می بینم هنوز هم من بیشتر دوستت دارم .


می بینم هنوز هم لحظه های بی‌ تو کشنده است .


می بینم صبورانه تحمل میکنم بودن و نبودنهایت را .


می بینم هر شب خواب من از خیال تو در بدر می‌‌شود .


هر شب دلم برای لیلی می سوزد .


هر شب خیسی پنجرهها داغی‌ گونههایم را به تن می‌‌کشد .


هر جوری حساب میکنم می بینم حساب و کتابمان یکی‌ نمیشود


من و کتابم اینجا منتظر


بیا کمی‌ عاشقی کن، عارفی کن


بیا و دلت رو با دل ما یکی‌ کن


بیا حسابت را تسویه کن .

 

"نیکی فیروزکوهی"اینو میدوستم

شاید دلیل بلاکم این بود.

او ز من رنجیده است ...

آن دو چشم نکته بین و نکته گیر ،

در من آخر نکته ای بد دیده است !

من چه مـــــیدانم که او

با چه مقیاسی مرا سنجیده است ؟


من همان هستم که بودم ...

شاید او

چون مرا دیوانه ی خود دیده است

بی وفایی میکند تا بلکه من ،

دور از دیدار او عاقل شوم !


او نمیداند که من

دوست میدارم جنون عشق را ...

من نمــــیخواهم که حتی لحظه ای

لحظه ای از یاد او غافل شوم ...

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــاشق این شعر فروغم..


این شعر مخصوصه محمده


تو پست پایینی نظر بدین....یادتون نره


+در ضمن پست پایینی صدای هر کی رو هم در نیاره صدای یه نفر و حتما در میاره...خودشم میدونه..

دوست عزیز یه سال واسه اردیبهشت صبر کردم این یه ماه رو شکیبایی پیشه کن.

ارادتمند

بـرای دردهایم نشانه میگذارم تا یادم بماندکجادست خدارارهاکردم .

تنها


زمانی که یاد تو می افتم ؛


لبخند به لبم می آید !


من همیشه میخندم ،


و همه میــــگویند :


فلانی را دیدی که همیشه شاد است ؟!


و نمیدانند


باز این فلانی


یاد تو افتاده است ... !گوش تلفن کر !!

دوستت دارم را

امشب در گوش ِ خودت خواهم گفت ...فالمان هرچه باشد ...

_ باشد !

حالِمان را دریاب !


خیال کن حافظ را گشوده ای و می خوانی :


مژده ای دل که مسیحا نفَسی می آید

یا . . .

قتل ِ این خسته به شمشیر ِ تو تقدیر نبود


چه فرق ؟!

فال ِ نخوانده ی تو ،

منــــــم !

بععععععععععععععله
عشق ...

چشمـــی است که گاه ،

خود را به کوری می زند

تا از خیابان عبورش دهـــی

. . .

بی که بدانـــــی ؛

عبورت داد !کـــاش 

دلـــها آنقـــدر پاک بـــود ...

که بــــرای گفتن " دوستت دارم " 

نیـــازی به قـــسم خوردن نبــود !
شادي داشتنت

شادي بغل کردن سازي ست

که درست نمي شناسمش

درست مي نوازمش

نت به نت

نفس در نفس

تو از همه جا شروع مي شوي

و من هربار بداهه مي نوازمت

از هر جاي تنت

سبز آبي کبود من

لم بده ، رها کن خودت را

آب شو در آغوشم

مثل عطر ياس فراگيرم شو

بگذار يادت بگيرم


با لب‌هام

روی چشم‌هات

علامت تعجب بگذارم

که هر وقت علامت خطر دید

دلش بوسه بخواهد ؟

می‌بوسمت

و ماه می‌شوم

بر سينه‌ی تو

آويخته به زنجيری که

دست‌های من است

با خیالت

زندگی می‌کنم

و با خودت

عاشقی

کاش دو بار زاده می‌شدم

يکی برای مردن در آغوش تو

يکی برای تماشای عاشقی کردنت(عباس معروفی)راز محبوبيت اردیبهشتی ها ، شيك و فانتزي و خاص بودنشون نيست !
رازش اينه كه ما اردیبهشتی ها ياد گرفتيم خودمون باشيم!
نه نقاب داريم و نه بازيگريم


اگر میخوای یه اردیبهشتی رو

واسه همیشه داشته باشی

به علایق و احساساتش توجه کن


در ضمن یادت نره جانم ...


وقتی مال یه اردیبهشتی هستی

فقط باید
مال اون باشی !

چون حتی خندت رو با کس دیگه !

اصلا تو کتش نمی ره
چون خیلی دوستت داره
یه اردیبهشتی خوب سمبل مهربونی

تقسیم دیگه نمی کنه ! آره جانم

باور کن حقیقته
دلت میاد اصن یه اردیبهشتی مهربون رو

اذیت کنی آره جانم؟؟

به این چیزا خوب دقت کن !

نگی نگفتماااا !


یه اردیبهشتی

وقتــــی قیــدِ یه نــفرو بزنه

اون آدم اگه سر تا پاشم طلا بگیره

دیگه نمیــــتونه باهاش مثل قبـــل باشه!تو رگ اردیبهشتیا خون نیست!
معرفتهعشقه! صداقته!تا به حال کسی

تو را با چشم هاش نفس کشیده ؟

آنقدر نگاهت می کنم

که نفس هام

به شماره بیفتد
آقای زیبای من !
جوری که از خودت فرار کنی
و جایی جز اغوش من
نداشته باشی .(عباس معروفی)
اردیبهشتیاااااااااا

عمر خيام (رياضيدان و اخترشناس)


دکتر محمّد معين (اديب)


سيمين دانشور (شاعر)


قيصر امينپور (شاعر)


غلامحسين بنان (خواننده)


رهي معيري (شاعر)


فريماه فرجامي (بازيگر)


پرويز مشکاتيان (نوازنده)


آرش لباف (خواننده)


رضا عطاران (بازيگر)


بهنوش بختياري (بازيگر)


آندره آغاسي (تنيسور)


همايون شجريان (خواننده)


آتوسا پور کاشيان (استاد بزرگ شطرنج)


سعيد شهروز (خواننده)


پويا اميني (بازيگر)


جواد کاظميان (فوتباليست)


فريدون زندي (فوتباليست)


اونوره دوبالزاک (نويسنده فرانسوي)


ويليام شکسپير (نمايشنامه نويس انگليسي)


برتراند راسل (فيلسوف و نويسنده انگليسي)


ولادمير ناباکف (نويسنده روس)


يوهان برامس (آهنگساز آلماني)


سالوادور دالي (نقاش اسپانيايي)


هري ترومن (رئيس جمهور آمريکا)


روبسپير (انقلابي فرانسوي)


کاترين کبير (ملکه روسيه)


اليور کرامول (رهبرانقلابي انگليس)


نانسي عجرم (خواننده لبناني)


ملکه اليزابت دوم (ملکه انگليس)


هيتلر (ديکتاتور آلماني)


زيگموند فرويد (روانشناس اتريشي)


هنري فوندا (هنرپيشه آمريکايي)


گري کوپر (هنرپيشه آمريکايي)


ارسون ولز (کارگردان آمريکايي)


تنم را بکشم به لب‌هات

می‌سوزم ؟


يا آب می‌شوم ؟

بگذار برات کتاب بخوانم

بنشين اينجا

کتاب را بگير توی دست‌هات

ورق بزن

دستم را دورت حلقه می‌کنم

از بالای شانه‌ات

کتاب

نفس می‌کشم

لای موهات

ورق بزن

اگر توی گوش‌ت گفتم

دوستت دارم

و فرار کردم چی ؟(عباس معروفی)

این رو خیــــــــــــــــــــــــــــــــلی دوس دارم


فروردینی های مغروراردیبهشتیای صبورخردادیای باحالتیری های زود رنجمردادیای قدرت طلبشهریوری های خاصمهری های مهربونآبانی های صادقآذری های خوشرودی ماهی های پایهبهمنی های خوش خندهو اسفندیای متواضع.....


هیچی دیگه یادم رف چی میخواسم بگم :|_ من هنـــوز نمی دونم آدرس خونه ی شما کجاست !

کلافه شدم انقــدر "شمــا" به کار بردی ... !! بابا من از این پـــررو تـــر نمی شم ؛ با من راحت حــرف بزن !

_ خب خانوم من اینـــجوری تربیت شدم !

کتـــابی ؟؟ ما ... شمــا ... ایشان ... ؟؟!!

این دیالوگ رو دوس دارم..

یادت باشـــد به خـــوابم که آمـــدی ... بیــــدارم کنی ببوسمت !!

اردیبهشت در راه است...

         خدایا چه زیباست نقاشی ات...


پـــا

قلب دوم است !

با قلب اولم عاشقت شدم ؛

با قلـب دوم پا به پایت راه آمدم ...

ولی ...

قلب سومی می خواهد فراموش کردنت !


" تـــــو " 

خـــود ِ منی !

و من 

این روز ها ...

بســـیار خودخـــواه شده ام !

بهـــار به بهار ...

در معــبر اردیبهشت ،

ســراغت را از بنفشه های وحــشی گرفتم 

و میان شکوفه های نارنج 

در جستـــجویت بودم !

در " پائیـــز " یافتمت ...

تنــــها شکوفه ی جهــان 

که در پـــائیز روییدی !

به کســی که عاشق توست ،

بگـــو 

هـــر روز ...

با زیــباترین تعابیـر جهان بیدارت کند !

من 

اینجـا

هــــرشب

" تـــــــــو " را 

با زیــباترین تعــابیر جهان ...

به خــــــواب مــــــــــــی سپــــارم !

تکـــیه داده ای به دیوار و ...

می خندی !

انگــار نه انگار که تــو 

تــــوی عکسی ...

و من ،

آویــــزان ِ این زندگی بـــی تو !

عید، بهترین بهانه است

برایم بوسه ای 

لای قرآن بگذار..
نگران نباش، چیز مهمی نیست

به نبودنت عادت می‌کنم

اصلاً وقتی نیستی، خلاقیتم گل می‌کند

نمی‌گویم راضی‌‌ام، اما بارها بعد رفتنت

سر از کشف الکل درآورده‌امبرچسب‌ها: اهنگمو به افتخار فرشتم گذاشتم
مــآ دُخـتَرآمـــَغـرـور نیستیم فــَقـَط یـــکَم پـــِرســتیـژ کــآرآمــون بـــآلاس

دوست داشتن یعنی بیست نفر واست سالاد فصل سلطنتی درست میکنند…

لب نمیزنی… ولی دووست داری تره ای رو بخوری که “اوون” هیچوقت واست خرد نمیکنه!

مرﺩﺑﺎﯾﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﯾﮑﯿﻪ.. ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﻬﻌﺪﺩﺍﺭﻩ ﺩﯾﮕﻪ.. ﺑﺎﻫﻤﻪ ﻧﺨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻫﻤﻪ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﻨﻪ ﺑﺎﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﻧﺰﻧﻪ


ﭼﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﻨﻪ ﮐﻼ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻦ ﻭ ﺑﺪﻥ ﻃﺮﻓﺸﻮ ﺑﻠﺮﺯﻭﻧﻪ.. ﻧﮑﻨﻪ.. ﻣَﺮﺩﺑﺎﺷﻪ!!!!

بـــــــﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔـــــﻔـﺖ:

ﻭﻗﺘ ﻣﯿﺒﯿﻨ ﺑﺎ ﮐﯿـ ﯿﭙــــﺮﯼ....

ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎ ﻣــــــــــــﺎ ﺑﻮﺩﻧ

ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺝ ''' ﭘﺮﻭﺍﺯﺕ ''' ﺑﻮﺩﻩ ..!!

یه خواهشـــــــــــ

یکم این مست روانی رو بخواهش

این چته داغونو بده پرو بال بهش

بسازش

یه خواهشــ


از آدمهای مغروراین شهر بیزارم چون با یکیشون خاطره دارم...

عشقـ یعنیـ زندگیـ را باختنـ

چند سالیـ بیـ دلیلـ با هر الاغیـ ساختنـ...

بــــــرایم ،

از بازار ...

یک بغــــض خوب بخــــر !

این بغضـــــی که من دارم ؛

هــــر روز میــــشکند !!


" تنهایــــــــی " ام را ...

با کسی قسمت نخواهم کـــــرد !

یک بار قسمت کردم ؛

چندین بـــــرابر شد ... !!


شعبده نیست !


اصلا ...


دست من نیست !


چال که مـــــی افتد گونه ات ،


" بـــــــوسه "


خودش بـــــروز میکند !این متنو دوش دالم

مــــــــیترسم ...

از روزهایــــــی که ...

به خاطــــراتم اضافه میـــــشوند !!


درد دارد .....

امــــروز حرفی برای گفتن نداشته باشی ؛

با کسی که تا دیروز 

تمام حرفـــــهایت را ...

فقط به او میــــگفتی ... !!


اشـــــکهای نیامدنت ...


روی گونه هایم ماسیده ...


نبوس !


نمک گیــــر میشوی ... !!!


موقع Delete ِ فولدر خاطرات ...

ذهنم Error میـــــدهد ... !!

به گمانم ...

یکـــــی از فایلــــها 

در حال ِ اجــــراست !!!

تـــــو


از موسی هم پیامبرتری !!


به جای اشاره ...


نگاه کردی !


به جای دریا ...


دل من شکافته شد ... !چهـــــار فصل که حرفه !

فصل پنجمـــــی هست به نام تو ...

به هوای تو !!


صبـــــر کن ...

این تمام حرفــــم نیست !

تـــــو 

نباید دعـــــای من باشـــــی !!

از خدا خـــــواستم ؛

موافق بود ....

مــــــیتوانی خدایم باشی ... !!!برچسب‌ها: به بعضیا باس گفت میدونم بی لیاقتی, بیشتر از این ثابت نکن
نیم کیلو باش ولی عاشق باش..چرا من این جمله رو خیلی دوس دارم نمیدونم

بی غیرتی روشن فکری نیست ،بی ناموسیه.بععععععععععععععله

دارم میـــــرم ولی ... ای کاش ... به تــــو عادت نمـــــیکردم ...

 مــــــرا در آغوش بگیر !

 حتـــی شده با دست های سرد آدمک های یاهــــو !!!

مـــــی خواهم ،

به آغوشت برگردم.اینم خیلی دوس دارم


شــــادم به رویایی که ...

محقـــق نمیشود !

منتظر خبــــری هستم که ...

نمــــی آید !

دلخوشم به حـــــرفی که ...

نمــــیزنی !

آدم

گاهــــی به هـــزار دلیل زنده است 

و هیچ دلیـــلی برای زنده بودن ندارد !!


تظاهــــر میکنم که ترسیده ام ...

تظاهر میکنم به بن بست رسیده ام ...

تظاهـــر میکنم که پیـــر ، که خسته ، که بی حـــواس !

پَـــرت میـــروم 

که عده ای خیال کنند امید ماندنم در سر نیست !

یا لااقل ...

علاقه به رفتنم را حرفی ، چیزی ، چراغی ... !


دستم به قلم نمیـــرود

کلماتم کناره گـــرفته اند

و سکوت ...

سایه اش سنگین است ؛

و خلوتی که گاه 

یادم مـــــیرود خانه ی خود ِ من است !


از اعتماد ِ کامل پَــــرده به باد بیـــزارم ...

از خیانت همهمه به خاموشی ...

از دیـــــو

و از شنیدن ؛

از دیــــــوار !


بــــرای من

دوست داشتن

آخــــرین دلیل ِ دانایی است !

اما هوا همیشه آفتابی نیست ...

عشق 

همیشه علامت رستگاری نیست ...

و من

گاهـــــی اوقات

مجــــبورم

به آرامش ِ عمیق ِ سنگ ، حسادت کنم !

چقـــــدر خیالش آسوده است ...

چقــــدر تحمل ِ سکوتش طولانی است ...

چقـــــــدر . . . .


نباید کسی بفهـــمد

دل و دست ِ این خسته ی خراب

از خواب ِ زندگی میـــــلرزد !

باید تظاهــــر کنم حالم خوب است

راحتم ...

راضی ام ...

رهـــــا ...

راهی نیست ؛

مجــــــبورم !

باید به اعــــتماد آسوده ی سایه به آفتاب برگــــردم !!

در کــــوی تو معـــروفم و از روی تو ...


محــــروم !


گـــرگ ِ دهن آلوده ی یوسف نـــدریده !!

یک مــیـس کالم برایت


شماره ای که سیـــوش نکرده ای !


زیــــر لب تکــــرارم میکنی ...


به یادم نمـــــی آوری !


بی اجــــازه ی تو


پادشاهـــــی میکنم


در ناخـــــودآگاهت !

چقـــــدر جای " تــــو " خالی است ....


تویی که میشناختمت ...


این " تو " یی که الان هست را غــــریبه ام !!

منتظـــــرم !

وقتــــــی می آیی 

لباس چهـــــارخانه ات را بپـــــوش !

منتــــظرم ...

تا در یکی از خانه ها

درست یک وجـــب پایین تر از شانــــه ی چپ ،

خانــــــه کنم 

گنــــــاه اگر نباشد ...


می خواهم کمی دوستتان داشته باشم !


احساس می کنم بعضی روزها


باید کمی دلتنگ شما باشم ؛


کمــــی پرت شما شود حواســـم !


راستی که پیر می کند موهای آدم را ؛


این هم مثل گذشت ِ روزهای هرشنبه !


( نشنیده بگیرید از من ) :


بدون گناهی کوچک ...


هیچ نمی شود زندگانـــــــی کرد


البته ...


اگــــر بیاید !


شاید ...


عاشقتان هم شوم کم کم ،


و برایتان شعرهای بزرگ ببافم ،


مــــن که آدمی مختصرم !


بــــــی تعارف ،


بدون گناهــــی کم


عاشقتان نمی توانم بمانم !


می دانید که ...


آن قــــدرها کسی نیستم من !!صلاح اگــــر می دانید ؛


پـــــــیر که شدم ...

سپید شما باشد موهــــــایم . . .


اینو خیلی دوس دارم

میـــــــدونی ؟!

همیشه این دلم به اون دلم میگه :

دکــــــی !

تو این دنیای هیشکی به هیشکی ؛

این یکی دستت باید اون یکی دستتو بگیره !

ورنه خلاصــــــــی ...

خلاص !!

من را دوست بــــدار ...

به سان ِ

گــــذر از یک سمت خیابان 

به سمـــتی دیگر !

اول به من نگاه کن ،

بعــــد به من نگاه کن ،

بعــــــد ...

باز هــــم مرا نگاه کن !!اینــــــــــــــــــــم خلی قشنگـــــــــــــــــــه

هیچ چیــــز

لذت بخش تر از این نیست

که یک نفر احساست را بفهــــمد ...

بدون اینکه مجبورش کنی !

                 


الهی..الهی...صمیمیت و همدلی در اینا موووووووووووووووووووووووووووج 

میزنه....طوری که عادل تو عکس نیس و سمیرا اویزونه 

کاپیتانه.جالـــــــبهههههه

 

یعنی واقعا خااااااااااااااااااااک بر ســـــــــــــــــــرت کنم صابر....خاااااااااااااااااااااااااااک

واقعا واسه داشتن همچین والیبالیستی میخوام با کله برم تو دیوار..

               

                  به سلامتی دوستی که این مطالب رو میخونه و نظر نمیده.

                                 

                                   خجالت کشیدی؟حالا نظر بذار


برچسب‌ها: تــو هیچ وقت برآورده نمـی شوی وقتـی قرار است آرزو

کُـدِقفلِ رآست کلیــک

ایران اسکین

رتبه سنج گوگل

رتبه سنج گوگل

آوازک


  • کد نمایش افراد آنلاین
  • کد کج شدن تصاویر با جمع شدن گوشه ها

    کد سایه دار شدن تصاویر
    کد بزرگ شدن تصاویر